Leren veilig zwemmen - Brevet Orka - Zwembadveilig 50m

Deze brevetten bevatten gecombineerde zwemproeven. Je zwemt een afstand (met zwemslag naar keuze) gecombineerd met het uitvoeren van allerlei opdrachten in functie van waterveiligheid. Het einddoel van deze fase is zwembadveilig zijn en sluit ook aan bij de eindtermen voor het lager onderwijs. De proeven zijn wetenschappelijk onderbouwd door WASA (Watersafety academy).

Wat kan ik al

Combinatietest:
Ik kan 50 meter zwemmen met de volgende vaardigheden in het water:

1e lengte in buiklig: met 2 voeten afstoten van de muur en gestrekt pijlen

  • Met een oppervlakteduik een ring opduiken
  • 10 meter zwemmen
  • ter plaatse 3 keer traag en 3 keer snel aquatisch ademhalen
  • 10 m zwemmen met tussendoor kip aan het spit
  • Ter plaatse 10 seconden watertrappen

2e lengte in ruglig: Kip aan het spit

  • 10 meter zwemmen met alleen beenbeweging
  • 10 seconden drijven als een ster
  • 10 meter zwemmen met alleen armbeweging