Opleiding Nieuwe Officials

14/09/2022 - 00:00

Op woensdag 14 en 21 september gaan ¨Peggy, Leen, Christelle, Ingrid en Mohammed deelnemen aan de cursus TAK opleiding.

Hun motivatie en inzet zorgt ervoor dat we als club succesvol aan wedstrijden kunnen deelnemen.

We wensen hen veel succès...